Bostäder

Hannäs socken

I   English   I   Svenska   I

Bostäder

Hyresbostäder

finns hos Nora-Kvarnviks Samfällighetsförening

och Dag Peterssons Lantbrukstjänst.Villor och fritidshus

Försäljning se www.hemnet.seTomter

Detaljplan för avstyckning av byggbara tomter i Kvarnvik är under bearbetning.


Hyresbostäder i KvarnvikBostäder

  • Nora-Kvarnviks Samfällighetsförening

013-770 88


  • Dag Peterssons Lantbrukstjänst

0120-411 70, 0706-88 00 81Det är läge att förnya gamla servitut

 


Lantmäteriet rensar ut gamla servitut ur fastighetsregistret. Alla avtalsservitut och nyttjanderätter som skrevs in före 1968 kommer att rensas bort, om inte fastighetsägaren begär att de förnyas. Sista dag för förnyelse är 31 december 2018.


Officialservitut, servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, berörs inte och behöver inte förnyas.

Copyright  ©  All Rights Hannäs socken

2019-05-21

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com