Information

Information

HIF:s Månadsblad

innehåller det mesta som är aktuellt och av intresse för innevånare i Hannäs socken. Ges ut av Hannäs Idrottsförening och delas ut till alla hushåll i socknen en gång per månad.

 

Hannäs sockens hemsida

med aktuell information om Hannäs socknen uppdateras kontinuerligt.

 

Informationstavlan vid Sjöberga

används för att annonsera och meddela allt sådant som är av allmänt intresse för Hannäs sockens innevånare.

 

Nya Klippet Åtvidabergsplatsen

innehåller information som är aktuell för innevånare i Åtvidabergs kommun. Delas ut till alla hushåll i kommunen 20 gånger per år.

 

Åtvidabergs kommuns hemsida

med aktuell information om Åtvidabergs kommun uppdateras kontinuerligt.

 

 

Kontakt

  • Hannäs sockens hemsida

Sonja Palmberg 0120-201 47

sonja.palmberg@gmail.com

 

  • HIF:s Månadsblad

Gerd Johansson 0120-400 77

hallingsfall@hotmail.com

 

0120-100 05

annons@atvidabergsplatsen.se

 

0120-830 00

kommun@atvidaberg.se

 

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-11-19

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com