Bostäder

Bostäder

Hyresbostäder

finns hos Nora-Kvarnviks Samfällighetsförening

och Dag Peterssons Lantbrukstjänst.

 

 

Villor och fritidshus

Försäljning se www.hemnet.se

 

 

Tomter

Detaljplan för avstyckning av byggbara tomter i Kvarnvik är under bearbetning.

 

 

 

 

 

Hyresbostäder i Kvarnvik

 

 

Bostäder

  • Nora-Kvarnviks Samfällighetsförening

013-770 88

 

  • Dag Peterssons Lantbrukstjänst

0120-411 70, 0706-88 00 81

 

 

Det är läge att förnya gamla servitut

 

Lantmäteriet rensar ut gamla servitut ur fastighetsregistret. Alla avtalsservitut och nyttjanderätter som skrevs in före 1968 kommer att rensas bort, om inte fastighetsägaren begär att de förnyas.

 

Officialservitut, servitut som beslutats i en lantmäteriförrättning, berörs inte och behöver inte förnyas.

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-06-13

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com