Föreningar A-Ö

Föreningsverksamhet

Föreningar A - Ö

Föreningsverksamhet

Föreningsverksamheten är livlig i Hannäs, allt ifrån sport till politik. Studie- och kursverksamheter bedrivs i de olika föreningarnas regi.

Lars Carlsson

0120-400 62, 0705-29 01 06

ingegerd.lasse@gmail.com

 

Astrid-Marie Jonsson

0120-400 78, 0705-53 40 12

astrid.marie.jonsson@atvidaberg.se

 

Kerstin Ekström

0702-83 41 75

kerra_e@hotmail.com

Anna Eldåker

0702-98 18 92

anna_eldaker@hotmail.com

 

Lars Carlsson

0120-400 62, 0705-29 01 06

ingegerd.lasse@gmail.com

Bror Ekström

0702-07 76 96

hallingsfall@hotmail.com

hannasif@live.com

Ingegerd Jönsson

0120-620 55, 0705-89 34 29

ingegerdiknillerbo@gmail.com

 

Helén Jerrebrant

0702-63 31 53

helen.jerrebrant@telia.com

 

Lina Svensson

0120-411 12, 0706-41 45 82

kaktus_lina@hotmail.com

 

Astrid-Marie Jonsson

0120 - 400 78, 0705-53 40 12

astrid.marie.jonsson@atvidaberg.se

 

Christian Larsson

0705-20 00 33

crillelarsson@telia.com

 

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-11-19

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com