Utveckling Hannäs

Projekt Utveckling Hannäs

Nu har vi satt igång Projektet Utveckling Hannäs

 

HIF Månadsblad 2017-12-14

Vi kommer genast att starta med bygget och nu vill vi ha så många engagerade om möjligt om vi ska ro i land detta. Stora som små, unga som gamla. Alla kan bidra och vi kan dessutom ha rätt kul under tiden. Inte vill du missa chansen att vara en del i detta.

 

Kan du hjälpa till så kontaktar ni utsedda samordnare för de två byggnationerna.

 

Aktivitetshall, - Monika Johnsson. rummaborjejohnsson@telia.com

Multisportarenan. – Astrid-Marie Jonsson.

astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se

 

Vi kommer löpande att ha information om projektet på hannaes.se, FB-gruppen Hannäs samt förstås i Bladet - håll ögonen öppna. Det blir nog lite festligheter under resans gång.

 

Har du frågor så tveka inte att höra av dej

Vi ses / Bygdegården / Lotta

helen.jerrebrant@telia.com tel 0702-633153

 

 

Utdrag ur vår ansökan -Vad är syftet med projektet

 

Utveckling av området i form av aktivitetsanläggningar

• för att öka samförståendet mellan generationer och öka samförstånd mellan kulturella skillnader.

• förbättra möjligheterna för dem som har lite svårare att delta i aktiviteter pga ålder, handikapp eller andra orsaker.

 

Utöka möjligheterna till fler fritidsaktiviteter i ett område som idag har ett begränsat utbud.

 

I dag är närmaste ort med aktiviteter 25 km bort vilket starkt begränsar boendes möjligheter till ett innehållsrikt och aktivt liv. Både tid och ekonomiska möjligheter är faktorer som påverkar.

Vi har även för avsikt att utveckla Hannäs till ett attraktivt mål för turister.

Vi vill göra orten attraktiv för att få en inflyttning till orten och för att få befintliga att stanna kvar. Dvs en positiv befolkningsutveckling. Befolkningstillväxt är nödvändig om service ska kunna bibehållas och utvecklas.

 

• Syftet är att utveckla livskvalitén i och attraktionskraften i Hannäs socken, genom att skapa två konkurrenskraftiga mötesplatser, samt att engagera ungdomarna i arbetet med utveckling av bygden för framtiden.

Aktivitetshallen skulle innebära att aktiviteter kan utövas året runt. Dessutom med större utbud. t.ex. - boule, luftgevärsskytte, badminton, agilityträning, mm.

 

Multisportarenan bidrar till fler utomhusaktiviteter. Önskemål finns om andra träningsformer än fotboll och boule. t.ex. bandy, basket, volleyboll

 

 

Planeringsmöte i Bygdegården

 

2017-12-10

Protokoll från mötet

 

Alla som vill hjälpa till

på olika sätt i projektet med aktivitetshall och/eller multisportarena är välkomna att höra av sig till respektive samordnare t.h., med namn, telnr och mailadress.

 

Första spadtaget

Startevenemang med glögg och pepparkakor kommer att ske snart!

 

Finansiering

Tillfälliga underskott kommer uppstå i kassan, när fakturor ska betalas innan stöd betalats ut. Förslag från mötet att föreningarna fattar styrelsebeslut på att ge kortfristiga lån till projektet.

 

Aktivitetshallen

Hallen blir 12 x 20 meter stor. Den kommer att ha en grusplan och en konstgräsyta med fikaplats och pentry. Belysningen blir LED-lysrörsarmaturer med färg motsvarande dagsljus. Uppvärmning sker med en luftvärmepump för underhållsvärme, och en dieselkanon för sträng kyla och snabbuppvärmning. Avgaserna leds ut.

 

Underhåll och skötsel

Hannäs IF kommer att äga både aktivitetshallen och multisportarenan.

PRO kommer att ansvara för bokning av aktivitetshallen.

Vi Unga kommer att ansvara för skötsel av multisportarenan.

 

Nu kan vi starta projektet med aktivitetshallen och multisportarenan!

 

2017-12-04

Man kan ju inte tro att det är sant, men nu är faktiskt jordbruksverket klara med sin handläggning och vi kan starta vårt projekt med aktivitetshall och multisportarena.

 

Vi behöver träffas och dra upp plan för hur vi lägger upp det.

Vi träffas i Bygdegården på söndag den 10 dec kl. 18.00.

Toppen om så många som möjligt kan komma förstås.

Fika finns på plats.

 

Varmt Välkomna

/Lotta

Möte i Bygdegården - Utveckling Hannäs

 

2017-06-14

Som ni redan vet så börjar det närma sig att vår aktivitetshall vid idrottsplanen och multisportarenan på tennisplan blir verklighet.

 

Diskussion om vad som händer nu och hur vi går vidare fördes. De som har svårt att ta sig fram, kommer att kunna köra bil ända fram till hallen.

 

Asta har varit på byggkontoret och lämnat det nya förslaget och det verkar inte vara något problem att ändra läget.

 

Vad händer sedan?

 

Då börjar vi med aktivitetshallen. Markberedning, uppförande, inredning för boule, skytte, mm.

 

En liknande hall kommer att placeras vid Kvarnviksvallen

 

Info - Utveckling Hannäs

 

2017-05-14

Som ni redan vet så börjar det närma sig att vår aktivitetshall vid idrottsplanen i Kvarnvik och multisportarenan på tennisplan blir verklighet. Vi beviljades Leaderstöd till större delen av ett projekt som beräknas kosta ca 2,2 miljoner, andra medfinansiärer är Idrottslyftet.

 

Leadermetoden grundas på det så kallade trepartnerskapet. Den ideella, den privata och den offentliga sektorn samarbetar för att få utveckling. Samarbetet eftersträvas även på projektnivå. I Leaderprojekt välkomnas ett gränsöverskridande samarbete som kan sträcka sig över olika branscher, samhällssektorer, kommuner och även länder.

 

Då förutsättningen även var att vi själva skulle finansiera en del av detta, så har föreningarna grävt i sina kassaskrin och funnit pengar. Resterande finansiering sker genom det så kallade Trädet, se nedan. Många har redan tecknat sig för ett löv och det är oerhört glädjande att se att så många som är engagerade och vill vara en del av detta. Trädinsamlingen pågår till sista juni.

 

Ett teamarbete som gett fantastisk utdelning och personligen blir jag stolt över Hannäsborna som så helhjärtat hjälps åt när det behövs.

 

Vad händer nu?

 

Jordbruksverket ska gå igenom handlingar och vi väntar nu på att de ska meddela oss att vi kan sätta igång.

 

Vi kommer så snart som möjligt även starta uppförandet av multisportarenan på tennisplan. Där ska området röjas och planen ska jämnas till innan arenan monteras.

 

Tennisplanen idag.

Inte många som spelar på den.

 

Multisportarena för gammal och ung som vill spela fotboll, bandy, basket eller andra aktiviteter.

 

När allt är klart ställer vi till med en invigning som sent ska glömmas!

 

Har ni några frågor eller redan nu undrar vad ni kan få för uppgifter i projektet så hör ni av er till Bygdegårdsföreningen.

 

Stöd satsningen på Aktivitetshall och Multisportarena – Utveckling Hannäs

 

2017-03

Det har under hösten arbetas på ansökan för att söka stöd från Leader och EU och detta har vi nu fått beviljat. En mindre del av finanseringen behöver vara privata medel, varför vi nu vill ge alla möjligheter att vara delaktiga.

 

När du tecknar andelar som stöd så blir du också en av dem som får ett löv med ditt namn på i trädet som kommer uppföras i anslutning till aktivitetshallen.

 

Löv finns som brons (200-500), silver (501-5000) och guld (5000- )

 

Betalning på Bygdegårdens bankgiro 811-6733, Swish 1233852621 eller kontant.

 

Vad ska det bli?

 

Aktivitetshallen som kommer ligga vid idrottsplatsen kommer innebära att aktiviteter kan utövas året runt. Dessutom med större utbud, tex boule, luftgevärsskytte, badminton, agilityträning m.m.

 

Multisportarenan bidrar till fler utomhusaktiviteter. Önskemål finns om andra träningsformer än fotboll och boule, t.ex. bandy, basket, vollyboll. Multisportarenan kommer att ligga på ”tennisplanen”.

 

Vision för Kvarnviksområdet

 

Allmänt möte 2016-10-04 i Kvarnviks Bygdegård

 

 • Utveckla Kvarnviksområdet i form av aktivitetsanläggningar för att öka samförståendet mellan generationer och kulturella skillnader.
 • Förbättra möjligheterna för dem som har lite svårare att delta i aktiviteter pga ålder, handikapp eller andra orsaker.
 • Utveckla Hannäs till ett attraktivt mål för turister.

 

Vår plan är att bygga en boulehall då PRO idag inte har någon inomhushall för ändamålet. De är under vinterhalvåret tvungna att åka 2,5 mil till tätort för att göra detta. Med en ny hall ser vi möjligheter att även inkludera andra grupper såsom unga och handikappade. Hallen ska även kunna nyttjas till andra aktiviteter än boule.

 

Kring området ämnar vi göra ett utomhusgym. Detta i anslutning till ett gångstråk vilket skulle inspirera alla åldrar till ett aktivare fritidsliv.

 

Vi vill även etablera en multisportarena för att erbjuda gamla som unga möjlighet att utföra fler sporter än vad som idag kan erbjudas.

 

Utveckling av befintlig badplats med handikappramp.

 

I anslutning av badplats vill vi även ordna med ställplatser, tältplatser och campingstugor för att ge fler turister möjlighet att upptäcka vad Hannäs har att erbjuda utöver vår vackra natur.

 

Vi kommer söka EU-pengar för att finansiera delar av projektet. Visionen i stort är övergripande och får tas i flera steg.

 

För att lyckas är det nödvändigt att vi hjälps åt! Känner du att du kan bidra med någon del i detta så är du välkommen att snarast höra av dej till

Lotta 0702-63 31 53 eller Asta 0705-53 40 12

 

Du kanske även har fler idéer som du vill inkludera i den övergripande planen!

 

Utveckla och förnya vår bygd! - Vad har vi för tankar och visioner?

 

Möte 2016-05-04

Närvarande:

Jörgen Askbrink, Göte Edstrand, Bror och Kerstin Ekström, Raymond van der Heijden, Helén Jerrebrant, Asta och Kenneth Jonsson, Rosa Jonsson, Sonja Palmberg, Håkan Thedvall, ...

 

Förslag på utbyggnad av området kring Festplatsen och badet vid Önn för att öka besöksnäringen och till gagn för bygdens befolkning:

 

 • Nytt kök till Festplatsen
 • Färdigställa sanitetshuset med dusch-och tvättmöjligheter
 • Boulehall
 • Utöka badstranden
 • Gångstråk/rundslinga mellan badet och Tallbacken för barn och handikappade
 • Lek/idrottspark på tennisplanen
 • Ställplatser för husbilar och husvagnar
 • Övernattningsstugor vid Bygdegården
 • Övernattningsflotte på Önn

 

LEADER har funnits inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som översatt till svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi”. I Sverige har metoden använts sedan 1995 inom vissa landsbygdsområden.

 

Folkungaland bedriver landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Kansliet finns i Vreta Kluster.

 

Idrottslyftet finns för att hjälpa till att göra idrottsföreningarnas goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas till verklighet.

 

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns 600 miljoner kronor att fördela per år.

 

Utveckling Hannäs

 • Projektledare

Helén Jerrebrant (BGF)

0702-63 31 53

helen.jerrebrant@telia.com

 

 • Projektsamordnare

Aktivitetshall

Monika Jerrebrant-Jonsson (PRO)

0702-03 07 88

rummaborjejohnsson@telia.com

 

Ingemar Forslind (PRO)

0706-66 55 78

 

 • Projektsamordnare

Multisportarena

Astrid-Marie Jonsson (BGF)

0705-53 40 12

astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se

 

 • Vill du hjälpa till?

Hör av dig till resp. projektsamordnare ovan.

 

 • Projektmöten protokoll
 • Trädinsamling

Betalning till Bygdegården

Bankgiro 811-6733

Swish 1233852621

eller kontant

Europeiska jordbruksfonden för

Landsbygdsutveckling: Europa

Investerar i landsbygdsområden

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-01-17

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com