Bredband

Bredbandsgruppen

Zitus Fiberinformation Hannäs- och Rummaområdet

 

2018-05-29

Vi ser att intresset finns, men för att vi ska ta ett beslut på att bygga ut nätet så krävs det att vi får in fler beställningar.

 

Avtalet är inte bindande innan vi tagit ett beslut på att bygga ut nätet. Det är när vi skickat orderbekräftelsen som 14 dagar ångerrätt börjar gälla. På avtalet så står det

 

"Jag är medveten om att bindande avtal för Fiberanslutning ingås först efter att jag mottagit Zitius skriftliga bekräftelse på beställningen (orderbekräftelse) som Zitius tillställer mig"

 

Jag förstår att man inte vill vara låsta till två avtal, men det behöver man inte oroa sig för eftersom avtalet inte är giltigt innan vi orderbekräftat.

 

Har du följdfrågor så ber vi dig kontakta oss vardagar 08:00-16:30 på telefon 020-11 85 00. Ringer du från utlandet kan du nå oss på 46 (0)771-68 86 00. Du når oss även via vår hemsida, www.fibertillalla.se.

/Sebastian Caldenby

Kundservice Öppen Fiber Landsbygd

oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

 

 

IP-Only Fiberinformation Rummaområdet

 

2018-03-15

Just nu gör vi tre saker samtidigt:

  • ser till att ni är tillräckligt många som har beställt.
  • undersöker var vi kan gräva ner fibern i ditt område och skriver en första preliminär planering för hela området.
  • skriver markavtal och ansöker om tillstånd för att få gräva, hos de som äger marken, kommunerna, Trafikverket med flera.

 

När detta är klart kommer vi ge besked gällande byggnationen.

 

När det gäller IP-Onlys hemsida så läggs det ut information när området tagit ett positivt byggnationsbeslut.

 

IP-Only /Julia

 

 

IP-Only Fiberinformation Rummaområdet

 

2017-12-06

Vi saknar inte jättemånga beställningar hos oss. Vi räknar med att få in dom sista beställningarna som behövs inom kort.

 

Vi har förlängt säljtiden till den 31 januari. Ett mail kommer gå ut till alla med den informationen inom några dagar. Även brev till alla som inte har beställt. Vi ringer även runt till alla som inte har beställt en vända till.

Det är aktuellt att dra fiber även utan Kvarnvik, Holmbo och Gärdsnäs.

Men vi måste få godkänt bidrag från länsstyrelsen/jordbruksverket innan vi kan sätta igång byggnationen för resterande hushåll.

Vi kommer fortsätta sälja fram till den 31 januari, vi jobbar även med att finjustera bidragsansökan som ska vara inskickad innan den 31 mars och parallellt med detta så kan vi förbereda och detaljprojektera inför markavtalsskrivandet, tillståndshanteringen och byggnationen.

Vi kommer senare träffa berörda markägare för att titta igenom hur vi önskar gräva.

Bynet /Simon Petersson

 

 

Zitius Fiberinformation Rummaområdet

 

2017-12-05

Vi behöver att ungefär 60-70% av kunderna i området tecknar avtal med oss. Beroende på bidrag från länsstyrelsen så kan denna siffra dock sjunka. Så fort vi anser att vi fått in tillräckligt många avtal så kommer vi skicka ut en bekräftelse på detta till er kunder.

 

2017-12-01

Saken är den, att vi inte tagit något beslut om vi skall gräva i området ännu. Men får vi ihop tillräckligt många avtal och kunder så kommer vi givetvis att gå vidare med detta. Om IP-Only redan bestämt sig för att börja gräva vet vi inte, men vi kommer så småningom ta ett beslut om vi skall göra det eller ej. Ni är då inte bundna genom den intresseanmälan ni gjort, utan för att binda er till oss så måste ni teckna avtal, vilket vi inte gjort ännu. När avtalet tecknas så räknas inte 14 dagars ångerfrist från dagen du signerar, utan från den dagen vi bestämt oss för att börja gräva och ni får ut er bekräftelse på detta. Med andra ord har du 14 dagar på dig att välja om du vill fullfölja avtalet eller ej.

 

Kundservice Öppen Fiber Landsbygd / Edvin Ahmadi

 

 

Zitius Fiberinformation Kvarnviksområdet

 

2017-11-30

Ett företag från Gamleby projekterar och ska komma med förslag hur det ska dras, och sedan måste berörda markägare kontaktas för godkännande.

 

/Asta

 

 

Zitius Fiberinformation i Kvarnviks Bygdegård

 

2017-10-03

Det framkom vid informationen att det är viktigt att man anmäler sig nu!!!!

Då man snart stänger ner anmälan.

 

För att Skanova och entreprenören ska kunna se hur fibern ska dras och att man så småningom är välvillig till markavtal mm så det inte blir någon stopp på vägen. Detta gäller området Fåfalla-Holmbo-Kvarnvik-Larum-Nora-Hällingsfall-Rumhult-Gärdsnäs-Slottet.

 

/Asta

 

 

IP-Only Fiberinformation

 

2017-09-07

För att byggnation ska bli möjlig krävs att 70% av fastigheterna i området beställer fiber. 70% är ett krav från Länsstyrelsen för att de ska bevilja stöd till byggnationen. Fastigheter som ex. är obebodda, saknar el, redan har fiber eller tecknat avtal med annat fiber-bolag, räknas inte med.

 

Nu kan vi bara hålla tummarna för att 70% av de aktuella fastigheterna beställer fiber senast 2017-03-31!

 

/Sonja

 

 

IP-Only Fiber i Hannäs

 

2017-09-01

Vi kan gå ut med det fasta priset 19 900:- inkl. moms förutsatt att vi når ca 70% anslutningsgrad i hela området med ca 450 fastigheter (Åtvidaberg Östra).

 

För att byggnation ska bli möjlig krävs alltså dessa 70%. IP-Only kommer med besked om det blir byggnation eller ej senast 6 månader efter första beställning.

Om det inte blir byggnation så annulleras avtalet och varken fastighetsägarna som skrivit avtal eller IP-Only har några skyldigheter gentemot varandra.

 

Så eftersom Zitius och IP-Only inte båda kan gräva till samma fastighet så riskerar man inte att vara bunden till båda.

 

Bifogad karta visar både Åtvidaberg Östra som ni omfattas av, men även Åtvidaberg Södra.

 

Alexander Björk

Projektledare IP-Only

 

Infomationsmöte torsdag 7 september kl 17.00 och kl 19.00

i Åtvidaberg Facetten stora konferenssalen

 

Det är viktigt att så många som möjligt anmäler sig om vi ska få fiber!

 

 

 

Zitius Fiber i Holmbo - Kvarnvik - Rumhult - Gärdsnäs

 

2017-08-29

I dax läget är det Telia/Zitius som sökt och fått bidrag för Holmbo Kvarnvik Rumhult Gärdsnäs. De har även en upphandling ute som avslutas tisdag. Det kommer att vara info i bygdegården för Telias område 3/10. Då vi hoppas att det klarnar lite mer. /Astrid-Marie

 

 

Nu har du möjlighet att dra in Öppen Fiber i ditt hus.

 

2017-07-13

Fler och fler är intresserade av fiberanslutning och efterfrågan är större än någonsin.

Boende i Kvarnvik, Holmbo och Rumma har nu chansen att beställa fiberanslutning med upp till 1000 Mbit/sek för 21 900 kr.

 

Är du intresserad av att dra in fiber?

1. Anmäl ditt intresse på fibertillalla.se

2. Skicka in ett signerat avtal digitalt via fibertillalla eller per post

3. Prata med dina grannar. Chansen att vi får fiber ökar ju fler som är

intresserade!

Gör detta senast den 31 juli 2017!

 

 

Bredbandsstöd - Vi ger oss inte

 

Valdemarsviks-Bladet Nr 3/2017-03-24 (Resumé)

Företaget Zitius (ingår i Telia) ansökningar prioriterades inte vid denna beslutasomgång. Konkurrensen var hög.

 

Kommande beslutstillfällen blir i april, när 5 Mkr ska fördelas, och senare även i slutet av året. Länsstyrelsen tror att det i slutet av året ska finnas 50 Mkr att fördela. Pengar kommer därefter årligen att finnas tillgängliga att fördela fram till 2020.

 

Det absolut viktigaste i det här skedet, är att alla som har minsta intresse av en fibernätsutbyggnad, anmäler sitt intresse till fibertillalla.se eller till sitt fiberombud.

 

Det stora engagemanget som finns ger goda förutsättningar för att vi ska få fiber till vår landsbygd. /Tomas Zingmark/IT-strateg

 

 

Fiberinformation

 

2017-03-16

Den här gången missade vårt område chansen till att få pengar till fibernätet pga. av att ansökningen inte var komplett utan det fattades avtal mellan de olika aktörerna så Länsstyrelsen behandlade inte vårt område alls. Vi får jobba vidare till nästa omgång i höst. Vi ger oss inte hör av dig till oss fiberombud. /Asta

 

 

Fiberinformation

 

2017-02-08

Telias dotterbolag Zitius har sökt pengar från Länsstyrelsen för att gräva bredband i området Gusum syd vilket även innefattar adresserna i vårt område Fåfalla-Holmbo-Kvarnvik-Hällingsfall-Rumhult-Gärdsnäs-Slottet-Rumma. De räknar med att få svar inom 8 veckor. Om de får ett positivt svar och pengar biviljas, kan det bli aktuellt till hösten med att börja en projektering.

 

Vi väntar med spänning på fortsättningen. /Asta

 

 

Fibermöte i Valdemarsvik

 

2016-11-22

Fibergruppen som jobbar i Valdemarsvik har gjort en ansökan för Fåfalla-Holmbo-Kvarnvik-Hällingsfall-Rumhult-Gärdsnäs-Slottet-Rumma. De gör ett utskick och det måste bli uppemot 80% av de fastboende som anmäler sig, om de ska få några pengar.

 

Arbetsgruppen som kallar sig Sydgusum har tryckt upp en broschyr som ska delas ut. Var och en bör anmäla sig på fibertillalla.se. Det bör vi alla göra som vill ha fiber, även om det inte ser ut som vi är med i den här svängen.

 

Förutsatt att Länsstyrelsen beviljar inlämnad ansökan om stöd kommer anslutningsavgiften att vara 21 900, per anslutning inkl. moms, för ett nyckelfärdigt fiberjack.

 

Alt 1. Många företag hämtar sina uppgifter hos Fibertillalla, så därför är det bra att alla gör en

anmälan på sidan fibertillalla.se.

 

Alt 2. Du kan skicka intresseanmälan till Asta: astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se

 

Alt 3. Om du inte just nu har tillgång till dator, lämna intresseanmälan till Asta:

0123-340 12, 0705-53 40 12

 

 

Möte i bredbandsgruppen

 

2016-09-18

Vi i arbetsgruppen har sammanställt en lista över alla adresser som anmält intresse att få bredband via fiber. Listan innefattar 123 adresser.

 

Vi fortsätter arbetet med att ta kontakt med några företag som kan vara behjälpliga med den fortsatta processen, nämligen Bredbandgruppen, IP-only och Zitius.

 

Det är många steg till innan vi har något så konkret som pris.

 

Gruppen består av Astrid-Marie Jonsson, Magnus Karlsson, Peter Svan, Hans Wincent, Bo Johnsson, Kenneth Söderwall och Kristina Andersson.

 

 

Bredband via fiber på landsbygden

 

2015-11-12

Enligt regeringens mål ska 90% av Sveriges befolkning ha minst 100 Mbit/s senast 2020.

 

Framtidsgruppen träffade representanter från Åtvidabergs kommun, Länsstyrelsen och Rockan och diskuterade utbyggnad av bredbandsnätet inom Hannäs socken.

 

Fiberkabel finns i dagsläget längs väg 744 från Falerum fram till Hannäs kyrka, och vidare därifrån till E22. Rumma, Gärdsnäs, Kvarnvik, Holmbo, dvs. större delen av socknen saknar tillgång till fiber.

 

Vi vet att kopparlinan kommer att tas ned i framtiden, dock inte när. Utan fiber finns bara mobil uppkoppling som alternativ. Ju fler som använder mobilnätet, ju sämre fungerar det.

 

Det upprop som gjordes i HIF:s majnummer gav svag respons. Få har svarat att de är intresserade av fiber. Det krävs att en större del av hushållen anmäler intresse för att få någon operatör att vilja satsa på en utbyggnad.

 

Bredband via Fiber

Fiber i Hannäs - Rumma

 

Anmäl dig till fibertillalla!

 

 

 

  • IP-Only kundforum vardagar 8-17

0200- 43 00 00

kundservice@ip-only.se

 

 

Anmäl dig till IP-Only!

 

 

 

Fiber i Fåfalla - Holmbo - Kvarnvik - Larum - Nora - Hällingsfall - Rumhult - Gärdsnäs - Slottet

 

  • Fiberombud

Asta Jonsson

0123-340 12, 0705-53 40 12

astrid-marie.jonsson@atvidaberg.se

 

 

 

  • oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

 

 

 

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-09-19

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com