Buss 535

Nedläggning linje 535

Buss går till friskolan i Tryserum

 

NT 2016-09-23

De föräldrar som fått skjutsa sina barn till Tryserums friskola, efter att linje 535 lades ner, har fått det glada beskedet att skolan har upphandlat tjänsten av RIngarums buss.

 

Ringarums buss trafikerar sträckan Hannäs – Tryserum, ungefär samma sträcka som linje 535 tog.

Bussmöte i Kvarnviks Bygdegård

 

2015-10-20 / Uppdaterad 2016-03-10

Region Östergötland, Trafik- och samhälls-planeringsnämnden, Göran Gunnarsson (C) informerade om nedläggningen av busstrafik linje 535 på sträckan Falerum-Hannäs-Valdemarsvik i juni 2016. Linjen kommer att ersättas med Närtrafik.

 

Närtrafik är anropsstyrd och ger dem som bor minst två kilometer från närmaste hållplats rätt att beställa resor från/till hemmet till/från närmaste serviceort eller hållplats för kollektivtrafik. Närtrafiken gäller för alla, både fritids- och åretruntboende.

 

Resor med Närtrafiken föreslås kunna ske vardagar mellan kl. 9.00-12.30 och 17.00-21.00, och lördagar/söndagar mellan kl. 9.00-15.00.

 

Priset för att resa med Närtrafiken följer ÖstgötaTrafikens ordinarie prissättning för enkelbiljetter i den ordinarie linjetrafiken. Reskassa eller periodkort gäller inte.

 

Nedläggningen av linje 535 på sträckan Falerum-Hannäs-Valdemarsvik riskerar att få till

följd att elever som bor i Kvarnvik inte längre kan gå i friskolan i Tryserum. Aktuella elever får i så fall åka i upphandlad skoltrafik till skolor i Åtvidaberg.

 

Sista turen på linje 535 på sträckan Falerum-Hannäs-Valdemarsvik kommer köras 17 juni 2016. Från och med 20 juni 2016 körs linjen endast mellan Falerum och Åtvidaberg.

 

Länkar till underlag finns till höger.

 

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-01-17

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com