Framtidsgruppen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen är ett diskussionsforum för föreningarna i Hannäs socken.

 

Vi ser gärna att fler engagerar sig i Framtidsgruppens arbete med utveckling av bygden.

 

I slutet av 1980-talet pågick landsbygdskampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Befolkningen på landsbygden har sedan dess insett att om man vill få något gjort så får man göra det själv, och olika utvecklingsgrupper (byalag) har bildats.

 

Hannäs Framtidsgrupp/Utvecklingsgrupp bildades av några aktiva personer i Hannäs som ville utveckla bygden. Målsättningen är att vända den minskande befolkningstrenden till en ökning på landsbygden. För det krävs att det finns arbetstillfällen och farbara vägar.

 

Gruppen arbetar med landsbygdsutveckling inom skola, barnomsorg, vägar, turism, IT, m.m. Flera sockenbor deltar i det praktiska arbetet. Man arbetar i grupper inom de olika ämnesområdena.

 

 

Framtidsgruppen/Utvecklingsgruppen har bland annat

 

 • Medverkat till start av skola och barnomsorg

 

 • Iordningställt rastplatser med turistinformation

 

 • Satt upp skyltar med budskapet "Välkommen till Hannäs socken" på alla infartsvägar

 

 • Satt upp anslagstavlor

 

 • Sammanställt ett landsbygdsprogram för landsbygdsutveckling i Åtvidabergs kommun

 

 • Anskaffat datorer till skolans datasal och startat datakurser för befolkningen

 

 • Medverkat till beläggning på Gärdsnäsvägen

 

Strategiska gruppen

 

2018-03-26

Träff med Åtvidabergs kommun i Bygdegården.

 

Protokoll från mötet

 

 

2017-10-18

Träff med Åtvidabergs kommun i Bygdegården.

 

 • Jordbruksverket handlägger ansökan för aktivitetshallen. Vid klartecken kommer uppförandet av aktivitetshallen påbörjas.
 • Badplatsen vid Önn är med i vårens planering.
 • Delar av kopparnätet är släckt och för en del är det fortfarande problem. Dessutom är mobiltäckningen dålig, ibland obefintlig.
 • Många är oroliga för kostnaderna för det nya VA området i Kvarnvik-Holmbo. Kommunen och Länsstyrelsen kommer att mötas i november för att diskutera kostnadseffektiva lösningar.
 • För renovering av köket i bygdegården har bidrag sökts från Jordbruksverket. De kräver kommunen som medfinansiär.
 • Förskolan i Hannäs har idag 19 förskolebarn. Tillståndet är på 20 barn.
 • Busstrafiken linje 535 saknas. Kan kommunen ta dialog med Östgötatrafiken om att åter trafikera Hannäs, åtminstone två turer per dag.
 • Busskur önskas vid förskolan, och kuren vid kyrkan kommer att flyttas till skolan.
 • Det är tänkt att strategiska gruppen och kommunen ska träffas två gånger per år för avstämning av pågående och nya frågor.

 

Protokoll från mötet

 

 

Översiktsplan 2017

 

2017-09-14

Planförslaget för Översiktsplan 2017 finns tillgängligt på kummunens hemsida www.atvidaberg.se/planer den 18 september - 20 november 2017. Alla handlingarna finns även i kommunens reception.

 

De punkter som vi framförde vid mötet 2016-07-14, och som vi sände skriftligt efter mötet, finns inte med i planförslaget.

 

 

Badplatsen i Kvarnvik rustas upp

 

2017-07-14

Nu kommer det bli ännu trevligare att bada i Kvarnvik. Kommunstyrelsen avsätter pengar för landsbygdsutveckling till att rusta upp badplatsen vid Önn i Kvarnvik.

 

Exempel på åtgärder som behöver göras är att rusta upp vägen till badplatsen och anlägga en parkering intill badet, likaså byta ut badbryggor och förbättra tillgänglighet och toalett/utedass.

 

Arbetet kommer att påbörjas under hösten och vara klart senast våren 2018

 

 

Översiktsplan - ÖP

 

2016-11-24

Representanter från Åtvidabergs kommmun presenterade förslaget till ÖP vid ett allmänt möte i Bygdegården. Det var fysisk planerare Anna Karlin samt planarkitekterna Bengt Gustavsson och Johannes Nilsson. Från Hannäs var 28 personer närvarande.

 

I planen finns förslag på LIS-områden. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Avsikten med LIS-områden är att de ska bidra till landsbygdens utveckling genom sysselsättning och/eller förstärkt underlag för service. Vid byggnation är det lättare att få dispens från strandskyddet om området finns med i ÖP.

 

Närvarande vid mötet ansåg att det finns fler områden i Hannäs socken som borde klassas som LIS-områden. Skriftliga förslag om ändringar i ÖP ska vara kommunen tillhanda senast 2016-12-05.

 

 

Företagsfika

 

2015-09-28

Framtidsgruppen bjöd in alla företag i Hannäs till en diskussion om framtiden och var vi står nu. Den Lokala Ekonomiska Analysen av statistiken från SCB presenterades, se ovan.

 

En SWOT-analys för Hannäs socken gjordes. De viktigaste punkterna att arbeta vidare med är bredband, mobiltäckning och vägvisning.

 

Framtidsgruppen

Vi vill gärna att fler engagerar sig i bygdens framtid. Anmäl ditt intresse till

Lina 0706-41 45 82

kaktus_lina@hotmail.com

 

 

Stort tack!

Hannäs Smide & Montage

som tillverkat och monterat tuppen i rondellen framför kyrkan i juli 2016.

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-11-19

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com