Sockenföreningen
Login page

Dokumentarkiv

Saknar du lösenord, mejla

helen.jerrebrant@telia.com

Hannäs SockenFörening

Föreningens syfte

är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs socken:

 • Underlätta för bygdens folk att bo kvar i en fin bygd
 • Bibehålla och utveckla servicen för att förbättra livskvaliteten i bygden
 • Ge mäniskor goda möjligheter att kunna bosätta sig i Hannäs socken

 

Utdrag ur stadgarna

 • Samtliga innevånare och/eller fastighetsägare är automatiskt medlemmar i Hannäs SockenFörening
 • Föreningen är öppen för alla. Medlemskap kan sökas hos styrelsen
 • Önskas utträde ur föreningen – anmälan till styrelsen
 • Ingen medlemsavgift
 • Styrelsen bereder inkomna ansökningar/förslag till utdelning
 • Styrelsen lämnar förslaget/förslagen vidare till Utdelningskommittén
 • Utdelningskommittén beslutar om bidrag i enlighet med föreningens ändamål
 • Intäkter till föreningen genom arv och gåvor

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till utveckling i Hannäs

Vid Hannäs SockenFörenings årsmöte 2017-08-13 beslöts att avsätta 15 000,- av kapitalet till utdelning av ekonomiskt stöd under detta verksamhetsår.

 

Målet för stöd är verksamheter eller projekt inom Hannäs socken som bidrar till utveckling, t.ex:

 • Turismbefrämjande åtgärder
 • Stöd till samhällsservice, såsom handel, dagis, skola och äldreboende
 • Underhåll och skötsel av gemensam infrastruktur
 • Stöd till gemensamma evenemang
 • Idrotts-, ungdoms- och sociala föreningar

 

Det är viktigt

 • att motivera hur projektet leder till utveckling i Hannäs, och att det uppfyller Hannäs SockenFörenings målsättning för ekonomiskt stöd
 • att ge en tydlig beskrivning av det planerade projektetet, och att alla efterfrågade handlingar bifogas ansökan

 

Blankett för ansökan om ekonomiskt stöd finns till höger.

 

Ansökan sänds till Helén Jerrebrant senast 2018-03-31.

 

Verksamhetsår 2016-17: Kvarnvik-Hannäs Bygdegårdsförening har sökt och beviljats 15 000,- i stöd till projekt Utveckling Hannäs (aktivitetshall och multisportarena). Stödet har dock inte betalats ut än.

 

 

Stöd hembygden!

 

Ge en gåva för framtiden och kommande generationer

Uppvakta en jubilar - Hedra minnet av en avliden

Tänk på Hannäs SockenFörening i testamentet

 

Köp en tavla, ett kort eller ett smycke

till förmån för Hannäs SockenFörening

Insättning kan göras via HSF:s Bankgiro: 5409-5641

 

Minnesgåvor

Minnesgåvor, istället för blommor vid begravningar, har stor betydelse för SockenFöreningens tillväxt. Ett Minnesalbum med samtliga givare och minneshälsningar sammanställs och lämnas till närmast anhörig.

 

I samband med inbetalning bör du skriva till vems minne gåvan lämnas, namn och adress på närmast anhörig eller begravningsbyrå, samt var och när begravningen äger rum. Räcker meddelandefältet vid elektronisk betalning inte till, skicka ett mail till webmaster längst ned till höger på sidan, tillika SockenFöreningens sekreterare.

 

Tänk på att betala i god tid före begravningen för uppläsning vid Minnesstunden. För att säkerställa uppläsning vid Minnesstunden, tar givaren själv kontakt med begravningsbyrån och meddelar att gåva är betald till SockenFöreningen.

 

Föreningen administreras helt ideellt utan några omkostnader utöver bankgirokostnaden.

 

Föreningen tackar för alla gåvor och frivilliga medlemsavgifter!

Kapitalet uppgår nu till drygt 160 000 kronor. Det kommer dock att ta ytterligare en tid innan kapitalet vuxit tillräckligt för att ge en större avkastning. Under tiden kommer Föreningen att fortsätta med att utse Årets Hannäsbo varje år i samband med Landsbygdens dag.

 

Följande personer har utsetts till årets Hannäsbo med motivering:

 

Årsmöte hålls i Domarvik

 

andra söndagen i augusti månad,

klockan 18.oo.

Samma plats, samma tid, varje år!

 

 

 

 • Styrelse

 

Ordförande

Helén Jerrebrant

0702-63 31 53

helen.jerrebrant@telia.com

 

Vice ordförande

Lina Svensson

0120-411 12, 0706-41 45 82

kaktus_lina@hotmail.com

 

Kassör

Monika Jerrebrant Johnsson

0702-03 07 88

rummaborjejohnsson@telia.com

 

Sekreterare

Sonja Palmberg

0120-201 47, 0702-84 93 39

sonja.palmberg@gmail.com

 

Vice sekreterare

Dag Pettersson

0120-411 70, 0706-88 00 81

dagge.sjovik@gmail.com

 

 

 

Gullmar Andersson hyllar Bror Ekström med en trumpetfanfar. Till höger föreningens ordförande Helén Jerrebrant.

 

2003

Ing-Britt Solvestad

för allt hon har gjort för vår bygd

2004

Lars Carlsson

för utan hans arbete och idéer, både möjliga och omöjliga, hade vi inte haft den levande landsbygd som vi idag har i Hannäs

2005

Göran Solvestad

för att han alltid är positiv och glad, och osjälviskt ställer upp när något behöver göras

2006

Bror Nilsson

för hans långa affärsgärning i Sjöberga Lanthandel och hans arbete med Lanthandelsmuseet, vilket har främjat turismen i Hannäs och kulturarvet

2007

Ebba Jonsson

för att hon har arbetat i många år för att hålla bygden levande, och gör så än idag

2008

Gerd Johansson

för hennes mångåriga arbete i Hannäs IF och idoga arbete med det för Hannäs innevånare så läsvärda och betydelsefulla HIF-bladet

2009

Gullmar Andersson

för hans mångåriga ideella arbete i Hannäs IF, engagemang i PRO, arbete i Hannäs församling, och alla vackra framföranden på trumpet i kyrkan

2010

Bengt Isaksson

Sonja Palmberg

för deras outtröttliga engagemang och arbete med 30-åriga Vindommens Småbåtssällskap och allt övrigt engagemang i socknen

2011

Lina Jonsson

för att hon kämpat för hembygden och föreningslivet, skolan och förskolan, och är en förebild för bygdens ungdom

2012

Kerstin Ekström

Jennie Hagman

Astrid-Marie Jonsson

för att de verkat för en levande landsbygd genom att driva Sjöberga Lanthandel i tio år med bra standard och service, och att de alltid är glada och hjälpsamma

2013

Steve Johansson

för att han genom sin företagsamhet skapat många arbetstillfällen och verkat för en levande socken, och alltid osjälviskt ställt upp för bygden och föreningarna i Hannäs

2014

Leif Hjalmarsson

för att han med sin Möbel- och Prylmarknad, år efter år lockat mängder av besökare till bygden, och därmed satt Hannäs på kartan

2015

Stig Wiggebäck

för hans vilja att alltid ställa upp i olika sammanhang

2016

Eva Johansson

för att hon har skapat Evas Café som en samlingspunkt för lokalbefolkningen och en välkomnande plats för besökare till orten

2017

Bror Ekström

för att han alltid är positiv och ser möjligheter, lagar, bygger, fixar och var drivande i uppförandet av Hannäs IF:s nya sanitetshus

2018

Jan Brolin

för att han varit en eldsjäl i flera föreningar. Jans kunnighet och sociala kompetens, kombinerat med hans humoristiska inställning till livet, har inneburit att det alltid har varit ett nöje att delta i det ideella arbete där Jan har medverkat.

Föreningen önskar med denna uppmuntran tacka ovanstående personer för allt arbete som de har utfört för Hannäs socken, och vi hoppas att de kommer att fortsätta med. Det är med en stor glädje vi har överlämnat vårt diplom till dessa, som är en stor tillgång för vår bygd.

Copyright © All Rights Hannäs socken

2018-11-19

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com