Information

Information

HIF:s Månadsblad

innehåller det mesta som är aktuellt och av intresse för innevånare i Hannäs socken. Ges ut av  Hannäs Idrottsförening och delas ut till alla hushåll i socknen en gång per månad, februari-december.


Hannäs sockens hemsida

med aktuell information om Hannäs socknen  uppdateras kontinuerligt.


Informationstavlan vid Sjöberga

används för att annonsera och meddela allt sådant som är av allmänt intresse för Hannäs sockens innevånare.


Krisinformation från svenska myndigheter

Viktiga meddelanden till almänheten tillkännages på krisinformation.se.


Strömavbrott

Aktuell information om strömavbrott tillkännages på eons avbrottskarta.


Åtvidabergsplatsen

innehåller information som är aktuell för innevånare i Åtvidabergs kommun. Delas ut till alla hushåll i kommunen flera gånger per månad.


Åtvidabergs kommuns hemsida

med aktuell information om Åtvidabergs kommun uppdateras kontinuerligt.


Åtvidabergs kommun - lämna e-förslag till kommunen

Du som är folkbokförd i kommunen har möjlighet att lägga e-förslag. Ett e-förslag ska röra kommunens verksamhetsområden och frågor som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Vem som helst, oavsett boendeort eller ålder, är sedan välkommen att rösta om e-förslag.


Åtvidabergs kommuns nya hållbarhetsprogram

är en helhetssyn på kommunen som geografisk plats, som organisation och för dem organisationen är till för samt det långsiktiga arbetet för kommande generationer.