Information

Information

HIF:s Månadsblad

innehåller det mesta som är aktuellt och av intresse för innevånare i Hannäs socken. Ges ut av  Hannäs Idrottsförening och delas ut till alla hushåll i socknen en gång per månad.


Hannäs sockens hemsida

med aktuell information om Hannäs socknen  uppdateras kontinuerligt.


Informationstavlan vid Sjöberga

används för att annonsera och meddela allt sådant som är av allmänt intresse för Hannäs sockens innevånare.


Krisinformation från svenska myndigheter

Viktiga meddelanden till almänheten tillkännages på krisinformation.se.


Strömavbrott

Aktuell information om strömavbrott tillkännages på eons avbrottskarta.


Åtvidabergsplatsen

innehåller information som är aktuell för innevånare i Åtvidabergs kommun. Delas ut till alla hushåll i kommunen 20 gånger per år.


Åtvidabergs kommuns hemsida

med aktuell information om Åtvidabergs kommun uppdateras kontinuerligt.


Kontakt - Länkar

  • Hannäs sockens hemsida

Sonja Palmberg 0120-201 47

sonja.palmberg@gmail.com


  • HIF:s Månadsblad

Gerd Johansson 0120-400 77

hallingsfall@hotmail.com
0120-100 05

annons@atvidabergsplatsen.se0120-830 00

kommun@atvidaberg.se