Information

Information

HIF:s Månadsblad

innehåller det mesta som är aktuellt och av intresse för innevånare i Hannäs socken. Ges ut av  Hannäs Idrottsförening och delas ut till alla hushåll i socknen en gång per månad, februari-december.


Hannäs sockens hemsida

med aktuell information om Hannäs socknen  uppdateras kontinuerligt.


Informationstavlan vid Sjöberga

används för att annonsera och meddela allt sådant som är av allmänt intresse för Hannäs sockens innevånare.


Krisinformation från svenska myndigheter

Viktiga meddelanden till almänheten tillkännages på krisinformation.se.


Strömavbrott

Elnätet tillhandahålls av e-on och eventuella strömavbrott anmäls till dem.

Aktuell information om strömavbrott tillkännages på eons avbrottskarta.


Åtvidabergsplatsen

innehåller information som är aktuell för innevånare i Åtvidabergs kommun. Delas ut till alla hushåll i kommunen flera gånger per månad.


Åtvidabergs kommuns hemsida

med aktuell information om Åtvidabergs kommun uppdateras kontinuerligt.


Åtvidabergs kommuns självserviceportal

Åtvidabergs kommun har nu en självserviceportal där du som medborgare kan sköta dina ärenden när som helst från en dator, mobil eller surfplatta.