Bygdegården

Kvarnvik-Hannäs Bygdegård

Finansiering och stöd

Nytt kök i Bygdegåden

Bygdegården har byggts till och fått ett helt nytt kök för att kunna möta de behov av faciliteter som efterfrågas idag.


Köket är klart, slutbesiktigat och godkänt, och invigt!


Några tappra eldsjälar ( läs Cenneth och Lasse) har kämpat på och är de som lagt mest tid i projektet.  


En störande bergklack fick sprängdes bort. På tomten fanns träd som fälldes och sedan sågades till virke till utbyggnaden. 


Virket sågades av Oskar Svensson från egna träd på fastigheten. Så man kan säga att det är närproducerat.


Stort tack till er!
Nu när det nya köket är klart, är tanken att det gamla ska byggas om till en separat möteslokal med pentry, som ska kunna hyras separat från övriga lokaler i Bygdegården.


Oskar Svensson sågar virke till Bygdegårdens tillbyggnad.


Köksprojektet redovisning

Vår ansökan om att upprusta köket i Bygdegården beviljades 20190907 och vi satte genast igång med tillbyggnaden. Dess värre så infann sig en pandemi vilket fördröjde färdigställandet.


Ansökan om projektstöd kom in till länsstyrelsen i Östergötlands län den 28 januari 2016. Stödet  finansieras delvis av landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom åtgärden stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden vilket betyder att Landsbygdsprogrammet 2014-2020 står för 122 703 kr och Åtvidabergs Kommun har gått in med 100 000 kr. Hannäs SockenFörening beviljade ett stöd om 15 000 kr och Bygdegården står för 24.745 kr enligt ansökan. Nu har det ju förstås kostat mer än totalt 262 448 kr att genomföra byggnationen och de kostnaderna har Bygdegården och ideellt arbete stått för.


Del ur ansökan:

Tidigare har fler samlingslokaler funnits i Hannäs församling. T.ex. Församlingshemmet som nu är avyttrat av Svenska Kyrkan och numer drivs i privat regi. I dag är det endast bygdegården som finns att tillgå som en gemensam samlingspunkt för alla för aktiviteter, minnesstunder, föreningsliv, lokal att tillgå för privata evenemang, vallokal mm För att möta de behov av faciliteter som idag efterfrågas står vi nu inför att upprusta köket.


På grund av att kommunen har ett maxtak för bidrag till denna typ av investering på 100 tkr har vi reviderat vår plan ekonomiskt för att möta kravet av medfinansiering enligt riktlinjer länsstyrelsen. Vi ansöker nu om inredning av köksutrustning. Resterande kostnader för vår byggnation avser vi att finansiera med egna medel samt med ideella krafter.


Övriga föreningar i bygden har nytta av gemensamhetslokalen. På landsbygden ser vi det som ett naturligt inslag att alltid samarbeta över organisations- och föreningsgränser. Vi har god erfarenhet av att samarbeta för att nå gemensamma mål för bygden.


Landsbygdsprogrammet

Åtvidabergs Kommun

Hannäs SockenFörening

Bygdegårdsföreningen

Totalt


122 703 kr

100 000 kr

15 000 kr

24 745 kr

262 448 kr