Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Avlopp

Planering av kommunalt avlopp i Kvarnvik-Holmbo.


Elavfall

Elavfall ska alltid sorteras separat. Det får aldrig slängas i de vanliga hushållsoporna.

I Sjöberga Lanthandel i Kvarnvik kan man  lämna  avfall av  småelektronik i källaren. Med småelektronik menas ex. mobiltelefoner, elverktyg, batteridrivna leksaker och klockor samt sladdar.


Farligt avfall

Farligt avfall hör inte hemma i soporna eller avloppet! Se till att allt ditt farliga avfall kommer på rätt väg genom att lämna mindre avfall i miljöstationen Matilda, se nedan. Större och annat farligt avfall lämnas till återvinningscentralen i Korshult eller när miljöbilen samlar in vår och höst.


Grovsophämtning av grovavfall från hushåll

Med grovavfall menas sådant avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men är tungt, stort eller i övrigt inte är lämpligt att samla in i soptunnan, till exempel möbler, cyklar, husgeråd med mera.

Grovavfall kan lämnas sorterat vid Korshults återvinningscentral.

För permanentboende i en- och tvåbostadshus ingår även hämtning av grovavfall vid fastigheten fyra tillfällen per år.

Grovsopor hämtas vecka.

Hämtning ska beställas hos kundtjänst 020-23 30 22


Gröna påsen

Du lägger matresterna i den gröna påsen, som du sedan slänger i den vanliga soptunnan bland de andra soppåsarna. Matresterna i de gröna påsarna omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle, och biogödseln ersätter konstgödsel i lantbruket.

De gröna påsarna ingår i avgiften för sophämtning.

För att få fler gröna påsar, knyt en runt handtaget på din soptunna, så lämnar sopbilen en ny rulle vid nästa tömning. Gröna påsar finns även att hämta i källaren i Sjöberga Lanthandel i Kvarnvik.


Korshults återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger intill Riksväg 35 några kilometer söder om Åtvidabergs tätort.

Privatpersoner behöver använda sitt körkort vid en terminal för att komma in på  återvinningscentralen och lämna sitt avfall.

Företag och föreningar får ansöka om ett inpasseringskort.


Läkemedelsrester

Häll inte ut gamla mediciner i avloppet och kasta dem inte i soppåsen. Lämna dem till Apoteket istället så kan de tas om hand på rätt sätt. Därmed hjälper du till att skapa en bättre miljö för allt levande liv.


Miljöbilen

Miljöbilen åker runt i kommunen för att samla in farligt avfall en gång per år. Till miljöbilen kan du själv gratis lämna hushållets farliga avfall. Upphämtningsplatser och tider annonseras i Åtvidabergsplatsen och på kommunens hemsida.


Miljöstationen Matilda

Du kan mata Matilda med mindre avfall som:


 • Små batterier
 • Ljuskällor
 • Sprayflaskor
 • Matolja/matfett
 • Små färgburkar
 • Lack
 • Lim
 • Nagellack
 • Silikon och latex
 • Lösningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Bekämpningsmedel

Matilda finns på följande platser:

Kvarnvik vid Sjöberga Lanthandel

Falerum vid järnvägsstationen


Slamtömning

Tömning av enskilda slamavskiljare/trekammarbrunnar sker normalt en gång per år.


Sophämtning - Hushållsavfall

Hämtning från permanentboende sker varannan vecka, jämna veckor.

Hämtning från fritidshus sker varannan vecka, jämna veckor, under perioden vecka 18-41, samt under övrig tid på året efter beställning.

 • Tänk på att inte slänga lösa saker i soptunnan!
 • Allt avfall skall förpackas i påse och förslutas med dubbelknut!
 • Tänk på att inte slänga saker i soptunnan som skall till lämnas vid återvinningsstationen!


Fyrfackskärl införs för villor och mindre hyresfastigheter när fastighetsnära insamling börjar införas under våren 2026 i Åtvidabergs kommun. I stället för en soptunna kommer du i stället att få två nya med fyra fack i varje.


Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, eller köras till en kommunal ristipp. I praktiken innebär detta att det inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall.


Återvinningsstationer

En återvinningsstation är en obemannad mindre anläggning där kan du kan lämna sorterade förpackningar av papper, glas, metall och plast, samt returpapper, tidningar och liknande i behållare på följande platser:

Kvarnvik vid Sjöberga Lanthandel

Falerum vid järnvägsstationen