Avfall och återvinning

Hannäs socken

I   English   I   Svenska   I

Avfall och återvinning

Avlopp

Planering av kommunalt avlopp i Kvarnvik-Holmbo.


Elavfall

Elavfall ska alltid sorteras separat. Det får aldrig slängas i de vanliga hushållsoporna.

I Sjöberga Lanthandel i Kvarnvik kan man  lämna  avfall av  småelektronik, lampor och småbatterier.  Med småelektronik menas här sådant som  mobiltelefoner och andra tillräckligt små apparater såsom elverktyg, batteridrivna leksaker och klockor samt sladdar.

Det innebär att man inte alltid behöver åka ut till Korshults återvinningscentral för att lämna sitt elavfall.


Farligt avfall

Farligt avfall hör inte hemma i soporna eller avloppet! Se till att allt ditt farliga avfall kommer på rätt väg genom att lämna in det till miljöstationen vid Korshults återvinningscentral.


Grovavfall

Med grovavfall menas sådant avfall som normalt uppkommer i ett hushåll men är tungt, skrymmande eller i övrigt inte är lämpligt att samla in i soptunnan, t ex möbler, cyklar, husgeråd.

En- och tvåbostadshus för permanentboende får även hämtning av grovavfall ordinarie hämtningsdag vid fyra tillfällen per år.

Grovavfall kan lämnas sorterat vid Korshults återvinningscentral.


Gröna påsen

Du lägger matresterna i den gröna påsen, som du sedan slänger i den vanliga soptunnan bland de andra soppåsarna. Matresterna i de gröna påsarna omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som fordonsbränsle, och biogödseln ersätter konstgödsel i lantbruket.

De gröna påsarna ingår i avgiften för sophämtning.

För att få fler gröna påsar, knyt en runt handtaget på din soptunna, så lämnar sopbilen en ny rulle vid nästa tömning.


Korshults återvinningscentral

Återvinningscentralen ligger intill Riksväg 35 några kilometer söder om Åtvidabergs tätort.


Läkemedelsrester

Snälla, häll inte ut dina gamla mediciner i avloppet och kasta dem inte i soppåsen. Lämna dem till Apoteket istället så kan de tas om hand på rätt sätt. Därmed hjälper du till att skapa en bättre miljö för allt levande liv.


Miljöbilen

Miljöbilen åker runt i kommunen för att samla in farligt avfall en gång per år. Till miljöbilen kan du själv gratis lämna hushållets farliga avfall. Upphämtningsplatser och tider annonseras i Åtvidabergsplatsen och på kommunens hemsida.


Slamtömning

Tömning av enskilda slamavskiljare/trekammarbrunnar sker normalt en gång per år.


Sophämtning - Hushållsavfall

Sophämtning sker för permanentboende varannan vecka, udda veckor.

Från fritidshus sker hämtning av hushållsavfall 10 gånger per år under perioden ca vecka 18-41, samt under övrig tid på året efter beställning.

  • Tänk på att inte slänga lösa saker i soptunnan!
  • Allt avfall skall förpackas i påse och förslutas med dubbelknut!
  • Tänk på att inte slänga saker i soptunnan som skall till lämnas vid återvinningsstationen!


Återvinningsstationer

En återvinningsstation är en obemannad mindre anläggning där kan du kan lämna sorterade förpackningar av papper, glas, metall och plast, samt returpapper, tidningar och liknande i behållare på följande platser:

Kvarnvik vid Sjöberga Lanthandel

Falerum vid järnvägsstationen


Copyright  ©  All Rights Hannäs socken

2020-09-23

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com