Hannäs kyrka

Hannäs kyrka och kyrkoruin

Hannäs kyrka


År 1881 skänkte dåvarande ägarna till Grävsätter löjtnant Gustav Flygare och Johanna Carlsson mark till kyrka, kyrkogård, kyrkstallar och sockenhus. Två år senare var allt klart för att påbörja kyrkbygget. Planen utstakades av arkitekten, senare statsrådet Hugo Hammarskiöld från Tuna. Ritningarna till kyrkan utfördes av Albert Törnqvist, och inredningsdetaljer och dekor svarade Ernst Jacobsson för. Byggmästarna Larsson och Hallander från Skövde påbörjade arbetet 1884.


Den fjärde söndagen i advent år 1885 invigdes kyrkan av biskop C. A. Cornelius. Komminister i Hannäs var då Fredrik Hammarsten, morfar till Tove Jansson.


Orgeln är byggd av orgelbyggaren Carl Elfström från Ljungby. Den fanns på plats vid invigningen, och på orgelpallen satt då Hannäs förste utbildade kantor Gustaf Hornwall. Kyrkan är uppskattad för sin goda akustik.


Kyrkan har en stram gotisk stil, och interiören är ljus och luftig. Altartavlan föreställer Jesus på korset och de tre Mariorna samt lärjungen Johannes. Tavlan är målad av prosten Gustaf Lundqvist från S:t Anna. Den kom på plats 1889, alltså först fyra år efter invigningen.


Dopfunten är av gotländsk kalksten och från slutet av 1200-talet. Vid dopfunten finns ett triumfkrucifix från slutet av 1300-talet, och tre träfigurer från samma tidsepok. I kyrkan finns en straffstock, en medeltida kyrkdörr, en trelåsig kista, en kyrktupp, med flera föremål som kommer från den gamla medeltidskyrkan.


I tornet finns två stora klockor. Den största och äldsta, ursprungligen en 1500-talsklocka som gjöts om 1754, kommer från klockstapeln vid den gamla kyrkan. Lilla klockan är gjuten 1885. I tornet förvaras även Seved Ribbings begravningsvapen från 1706, illa åtgånget av tidens tand.


I rondellen framför kyrkan landade en ny tupp under sommaren 2016.

Design Sonja Palmberg

Tillverkning och montering

Hannäs Smide & Montage AB


Tuppen är upphovet till ortsnamnet Hannäs, Hananäs, hanens näs. Kyrktuppen är troligen tillverkad i samband med uppförandet av ny klockstapel 1865 vid gamla kyrkan.

Hannäs medeltida kyrka


När kristendomen ersatte asagudarna någon gång på 1100-1200-talet byggdes på platsen en träkyrka. Spår av träkyrkan hittades vid restaureringen av ruinen på 1950-talet. En arkeologisk undersökning genomfördes i samband med restaureringen. Bland annat hittades fler än 100 mynt, de äldsta från 1200-talet.


På 1400-talet byggdes en stenkyrka av ”letad gråsten” med tegel kring fönster och dörrar, samt en vacker tegelornering på västra gaveln. Det är ruinen av den som står kvar idag.


Kyrkan var 37 alnar lång, 14 alnar bred och rymde 200 personer. På nordsidan var sakristian utbyggd av sten och på sydsidan vid huvudporten fanns ett litet vapenhus av trä. Innertaket var av välvt trä och försett med många målningar. Predikstolen var ett förnämligt bildhuggeriarbete.


Gamla kyrkan tecknad av Eric Ihrfors på 1800-talet. Tuppen syns överst på klocktornet.


Kulturvandring i kyrkan 2003.


Kyrkan hade inget torn, utan två klockor hängde i en fristående stapel. Den största klockan stöpt 1578 och omgjuten 1754 används i nya kyrkan. Lillklockan gjuten 1716 finns i tornkammaren i nya kyrkan, men används inte.


Genom befolkningstillväxten blev med tiden kyrkan för liten för församlingen och en ny kyrka med sittplatser för 800 personer byggdes.


Furudörr med järnbeslag som troligen har suttit i  gamla kyrkans vapenhus.


Dopfunten i gotländsk sandsten från 1200-talet har musselform.


Seved Ribbings begravningsvapen i trä från 1706.

Straffstocken var placerad utanför kyrkporten, och den dömde var då föremål för församlingens förakt. Stockstraffet avskaffades 1841.


Dopträd i Hannäs kyrka


Varje kyrka i Åtvids församling har ett dopträd. Vid  dopet hängs en guldfärgad ängel i trädet. På ängeln står barnets namn och dopdatum. Efter cirka ett år blir det dopfest, och änglarna "fyllda med goda förböner" lämnas till barnen.