Viktiga telefonnummer

Hannäs socken

I   English   I   Svenska   I

Viktiga telefonnummer

112

akuta nödsituationer; fara för liv, egendom eller miljö

113 13

informationsnummer; lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser

114 14

polisen; ärenden som inte är akuta

116 000

journummer för försvunna barn

1177

sjukvårdsupplysning; rådgöra med en sjuksköterska om någon blivit sjuk eller få hjälp att hitta rätt i vården

Copyright  ©  All Rights Hannäs socken

Webmaster sonja.palmberg@gmail.com

2020-10-23