Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

112

Akuta nödsituationer; fara för liv, egendom eller miljö

08 112

Ringer detta nummer, så svara, det är SOS som behöver din hjälp!

113 13

Informationsnummer; lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser

114 14

Polisen; ärenden som inte är akuta

116 000

Journummer för försvunna barn

1177

Sjukvårdsupplysning; rådgöra med en sjuksköterska om någon blivit sjuk eller få hjälp att hitta rätt i vården

0771-921 921

Anmäl fel, skador eller hinder på eller invid väg, järnväg och vägfärja som kräver omedelbar åtgärd. Du kan ringa dygnet runt.


Hjärtstartare finns på väggen vid entren till Sjöberga Lanthandel, vid den röda pilen.