Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

112

Akuta nödsituationer; fara för liv, egendom eller miljö

08 112

Ringer detta nummer, så svara, det är SOS som behöver din hjälp!

113 13

Informationsnummer; lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser

114 14

Polisen; ärenden som inte är akuta

116 000

Journummer för försvunna barn

116 006

Brottsofferjouren

116 111

BRIS

1177

Sjukvårdsupplysning; rådgöra med en sjuksköterska om någon blivit sjuk eller få hjälp att hitta rätt i vården

7726

Rapportera sms-bedrägerier, vidarebefordra meddelandet till kortnumret

010-456 67 00

Giftinformationcentralen  i mindre brådskande fall dygnet runt

Vid akut förgiftning ring 112 och begär giftinformation

020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

0771-921 921

Anmäl fel, skador eller hinder på eller invid väg, järnväg och vägfärja som kräver omedelbar åtgärd dygnet runt.


Hjärtstartare

Två hjärtstartare finns för allmänheten att använda vid behov av akut hjälp, en i Kvarnvik och en i Hannäs Kyrkby. Starta hjärtstartaren och följ instruktionerna.


Kvarnvik Sjöberga Lanthandel på väggen vid entren vid den röda pilen:

 


Kyrkbyn Hannäs Smide & Montage på väggen vid entrédörren till kontoret:

 


För att komma åt hjärtstartaren vrid locket åt vänster. Skåpet är larmat så när locket vrids kommer en siren att ljuda högt.