Viktiga telefonnummer

Viktiga telefonnummer

112

Akuta nödsituationer; fara för liv, egendom eller miljö

08 112

Ringer detta nummer, så svara, det är SOS som behöver din hjälp!

113 13

Informationsnummer; lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser

114 14

Polisen; ärenden som inte är akuta

116 000

Journummer för försvunna barn

1177

Sjukvårdsupplysning; rådgöra med en sjuksköterska om någon blivit sjuk eller få hjälp att hitta rätt i vården


Hjärtstartare finns på väggen vid entren till Sjöberga Lanthandel, vid den röda pilen.