Turism

Sevärt och utflyktsmål

Sevärdheter

Ett av de finare och intressantare strövområdena i Åtvidabergs kommun, anser många vara runt Hägerstad slott. Underbar skönhet vart man än skådar över sjön Vindommens vattenyta, mäktiga ekar, den välbevarade kyrkoruinen, fantasieggande vikingagravar och det märkliga Hägerstad slott. Slottet liknar mest ett litet sagoslott med sina hörntorn, där det ligger inbäddat i grönska med utsikt över sjön. Tyvärr blev det svårt brand- och vattenskadat, men renovering pågår.


Parkera bilen nedanför kyrkoruinen och vandra upp till ruinen av Åtvidabergs äldsta kyrka, som daterar sig från 1100-1200-talet. Från ruinen högst uppe på en sandås - Vinåsen - har man en hänförande utsikt över sjön Vindommen.


Promenera över bron och följ stigen som går längs Gravudden genom natureservatet. Du passerar en domarring och ett femtiotal gravkullar från yngre järnålder. Området kan ses som ett klassiskt gravfält

beläget på en ås vid en sjö. Längst ut på udden leder en spång över till Gravholmen. Den stora eken där mäter 6,3 meter i omkrets i brösthöjd. Under ekarnas grönska finns en grav av nyare datum. Här vilar nämligen slottets byggherre.


Om Du kommer en solig kväll vid månadsskiftet maj-juni och lyssnar inåt Kyrkviken eller Nystadviken, kanske Du får höra ett kväkande, knarrande och rapande ljud. Då är det hannarna av den ätliga grodan, Pelophylax esculentus, som håller sin parningskonsert. I Sverige finns arten främst i sydvästra Skåne och är i övrigt känd från ett fåtal lokaler upp till norra Uppland. Honan, som är något större än hannen, kan uppnå en längd av ca 15 cm. Den är Europas största grodart och betraktas som en delikatess i Frankrike. Grodan är dock fridlyst – så några grodlår från Hannäs får det inte bli!

Om Du vill se mer av den 1400 hektar stora sjön och få berättat om dess omgivningar, så boka gärna en tur med utflyktsbåten M/S Amanda.

   

Ett annat trevligt sätt att uppleva Vindommen, är att spänna på sig skridskorna när isen har lagt sig. Med sin skiftande natur, sina till största delen orörda stränder och vikar, är sjön som gjord för turer på längfärdsskridskor. En tur runt alla vidlyftiga vikar blir ca sju mil. Fågelvägen är sjön 13 km lång.


Andra sjöar i Hannäs som också är trevliga att utforska på skridskor är Västersjön, Storsjön och Önn. Det går att promenera mellan sjöarna på smalaste ställena och tillsammans bildar de en tur på ca 3 mil. En kortare och mycket vacker tur kan man ta på Öjesjön. Sjön är liksom Vindommen synnerligen flikig och bitvis med mäktig vild natur efter stränderna.

 


Om Du föredrar att hålla Dig på torra land så sträcker sig vandringsleden flera mil genom socknen. Den slingrar sig fram genom en starkt kuperad terräng och bjuder på omväxlande natur, allt från urskog till vackra utsikter uppifrån bergen. Urskogen som inte rörts på över 200 år är en del av Grävsätters naturreservat, ett av de tre  naturreservaten som finns inom socknen. I kanten av urskogen växer Smålands landskapsblomma Linnéa. De små rosa klockorna är underbara att beskåda när de blommar vid midsommartiden.


Naturen i Hannäs har mer märkvärdigheter att bjuda på för den intresserade. Här växer en enbuske som är en av de större i Sverige, en tall som växer ovanpå en sten och granar som inte växer på höjden utan kryper efter backen.


Trakten har varit säte för en befolkning som levt av jakt, fiske och jordbruk. Fornlämningar från olika tidsepoker vittnar om att trakten varit bebodd från stenåldern. Bland annat finns två fornborgar. En vidsträckt och vacker utsikt över Storsjön och Kvarnvik ger lön för mödan efter att ha vandrat upp på toppen av fornborgen vid Breviksnäs.


I norr vid den vackra sjön Yxningen kan man bese Gärdsnäs by, som har socknens äldsta bevarade bebyggelse. Två låga, tämligen långa, timrade stugor ligger i rät vinkel med varandra och bildar en innergård. Grundstommen till dessa härstammar från 1600-talet.


Hembygdsgården Domarvik är öppen varje midsommarafton, då sedvanligt midsommarfirande äger ru. Visning vid annan tid kan bokas hos Hannäs Hembygdsförening, som gärna tar emot besök av grupper.

Turistinformation

Detta är endast ett urval av sevärdheter som Hannäs har att bjuda på. Närmare upplysningar om hur du hittar till utflyktsmålen får du om du stannar vid någon av rastplatserna i Hannäs. Vid alla rastplatser finns informationstavlor med turistinformation om bygden. Informationen finns även i form av dragblad, att dra ur och ta med sig.


 • Enen vid Degernäset är en av de största i Sverige med 2,1 meter i omkrets och 11 meter i höjd.


 • Fornborg vid Breviksnäs
  Uppe på krönet av fornborgen vid Breviksnäs utbreder sig en storslagen utsikt över Storsjön och Kvarnvik.


 • Gärdsnäs by
  Två låga, tämligen långa, timrade stugor, vars grundstommar härstammar från 1600-talet, ligger i rät vinkel med varandra och bildar en innergård.


 • Gölen vid Björka
  tömmer sig själv. Den är helt vattenfylld upp till kanten varje vår efter snösmältningen. Några veckor senare är den tom! • Kronärtsblåvinge
  är en av Sveriges mest hotade arter förekommer bara i områden med många soltimmar, låg årsnederbörd, och som erbjuder en riklig förekomst av larvernas värdväxt sötvedel. Kronärtsblåvingen har påträffats efter Vindommens norra sida.


 • Krypgranar vid Storsjön
  Picea abies är mycket formrik. Extrema förgreningsformer förekommer, ex. krypgranen som växer utefter marken istället för på höjden och är tämligen ovanlig.


 • Medeltida kyrkoruin
  Ruinen av Åtvidabergs äldsta kyrka högt uppe på Vinåsen är av ”letad gråsten” med tegel kring fönster och dörrar, samt en vacker tegelornering på västra gaveln. • Skridsko
  Flera sjöar i Hannäs är trevliga att utforska på skridskor. En tur runt Vindommen är sju mil och runt Västersjön, Storsjön och Önn tre mil. En kortare tur på Öjesjön bjuder på mäktigt vild natur.


 • Stenkista i Rumhult-Gärdsnäs
  Gravanläggningen består av en mindre kista, omgiven av en rund stensättning med en delvis synlig kantkedja. Täckhällarna har rasat, kanske är graven plundrad.


 • Tallen i Kvarnvik
  växer mitt uppe på en stor sten. • Utsiktspunkt i Kvarnvik
  En vidsträckt och vacker utsikt över Storsjön och Önn ger lön för mödan efter att ha vandrat upp på toppen.


 • Vandringsled
  Östgötaleden sträcker sig flera mil genom socknen. Den slingrar sig fram genom terrängen och bjuder på omväxlande natur och vackra utsikter uppifrån bergen.


 • Varggrop vid Björkavägen
  Vargen var vanlig förr och ett svårt gissel för boskapen. Därför försökte man oskadliggöra vargarna, bl. a. genom att fånga dem i fångstgropar.


 • Ätlig groda i Lindalsgölen
  Lyssna på de ätliga grodorna Pelophylax esculentus kvällskonsert när de leker sent på våren i maj-juni. Lindalsgölen är den enda platsen i Sverige där gölgroda och ätlig groda förekommer tillsammans. Gröngrodorna i Hannäs utgör sannolikt en relikt från en tid med varmare klimat.