Förskola & Utbildning

Förskola och Utbildning


Förskola och Fritidshem - Fredriksbergs skola

Hannäs Friskola driver förskola och fritidshem. Skolans profilering är Naturvetenskap och lägger stor vikt vid hälsa och utomhuspedagogik


Maten lagas endast svenskt kött och svenska råvaror av en matpedagog i förskolans kök.


Verksamheten startade 1999 och drivs av Hannäs Föräldraförening Ek för., en inte vinstdrivande förening, och eventuell vinst går tillbaka till skolverksamheten. Föräldrars delaktighet i föreningen bygger helt på frivillig basis.


Lokalerna är i Fredriksbergs skolhus som byggdes 1871, och därmed har gamla anor som skola.  Förskolan har en stor härlig gård som inbjuder till mycket lek, och barnen är ute många timmar varje dag oavsett väder.


Förskoleklass

Förskoleklass  finns hos Tryserums friskola och Centralskolan i Åtvidaberg.


Grundskola

Tryserums friskola har grundskola för årskurs 1-6,  och skolbuss går utmed vägen Holmbo-Kvarnvik-Hannäs.


Grundskola för årskurs 1-9 finns i Åtvidaberg med skolbuss. Centralskolan har lågstadium årskurs 1-3, och  Alléskolan har mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9.


Gymnasieskola

Gymnasieskola finns på Bildningscentrum Facetten i Åtvidaberg med skolbuss.


Linköpings universitet (LiU)

LiU har tre fakulteter. Den tekniska fakulteten benämns ofta Linköpings tekniska högskola, den medicinska fakulteten heter Hälsouniversitetet och så finns även en Filosofisk fakultet. Därtill kommer området Utbildningsvetenskap, som i allt väsentligt har en fakultets status men saknar fakultetsnamn. LiU har även ett campus i Norrköping.